Kezdőlap

Kezdőlap

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

1. Jelen adatvédelmi szabályzat meghatározza a www.garibald.hu webáruház (a továbbiakban: "Webáruház") által kapott személyes adatok kezelésének szabályait.

2. Az Ababink Polska Sp. Z oo az Áruház tulajdonosa és a személyes adatokkal is ő rendelkezik. Az áruház székhelye: Wodzisław Śląski (44-300), ul. Wałowa 18; KRS 0000568315, Adószám: PL6472571954, Cégjegyzék száma: 362074972.

3. Az Ababink által a Webáruházon keresztül összegyűjtött személyes adatokat a személyes adatok feldolgozásának védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-ei 2016/679 / EK európai parlamenti és uniós tanácsi rendeletnek megfelelően dolgozzák fel a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezésével.

4. Az Ababink különös figyelmet fordít a Webáruházat használó vásárlók magánéletének tiszteletben tartására.

1. § .A feldolgozott adatok típusai

1. Az Ababink információkat gyűjt azokról a természetes személyekről, akik üzleti tevékenységükkel közvetlenül nem kapcsolatos jogi ügyleteket végeznek, olyan természetes személyekről, akik saját nevükben üzleti vagy szakmai tevékenységet folytatnak, valamint olyan jogi személyekről vagy szervezeti egységeket képviselő természetes személyekről, akik nem jogi személyek, akiknek a törvény jogképességet biztosít, a továbbiakban együttesen megnevezésük: Ügyfelek.

2. Az Ügyfelek személyes adatait a Webáruházban történő regisztráció, a Webáruházban történő megrendelés, a hírlevélre való feliratkozás, véleményezés és a csevegőfelület igénybevétele során gyűjtjük.

3. Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztráció során megad egy e-mailcímet, valamint egy nevet és egy vezetéknevet.

4. Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztráció során önállóan választ egy jelszót a fiókjához való hozzáféréshez. Az Ügyfél később megváltoztathatja a jelszót, a 6. §-ban leírt feltételek szerint.

5. Az Ügyfél a Webhelyen keresztül történő megrendelés során az alábbi adatokat adja meg:

a) e-mail cím;

b) név és vezetéknév

c) cím:

d) irányítószám és város;

e) ország;

f) ház / házszám/ utca.

g) telefonszám.

6. A vállalkozók esetében a fenti adatokat kiegészítik olyan információkkal, mint a cégnév és az adószám.

7. A hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén az Ügyfél megadja e-mail címét.

8. Abban az esetben, ha a szolgáltatást véleményezésre használják, az Ügyfél megadja a keresztnevét.

9. Abban az esetben, ha az ingyenes csevegőszolgáltatást igénybe veszi, az Ügyfél a következő adatokat adja meg: a) név és vezetéknév b) e-mail cím.

10. Amikor az Ügyfél a Webáruházat böngészi, letölthetők olyan információk, mint az Ügyfél számítógépének IP-címe vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, a domain név, a böngésző típusa, a hozzáférési idő és az operációs rendszer típusa.

11. Amikor az Ügyfél a Webáruházat böngészi, ún. navigációs adatokat gyűjthetünk, például linkeket vagy hivatkozásokat, amelyekre az Ügyfél kattint, valamint az Ügyfél által az Üzlet Webhelyének használata közben végzett egyéb tevékenységeket. A navigációs adatok gyűjtése jogszerű (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) alapján, amely megkönnyíti az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételét és javítja e szolgáltatások működőképességét.

12. A követelések megállapítása és érvényesítése során felhasználhatók az Ügyfél által megadott személyes adatok - beleértve a nevet és vezetéknevet, a Webáruház szolgáltatásainak használatára vonatkozó adatokat, valamint a követelés fennállásának igazolásához szükséges adatokat.

13. A személyes adatok Ügyfél általi megadása az Ababink számára önkéntes. Az űrlapokban megadott adatok kihagyása az Ügyfélszámla-nyilvántartási folyamatban megakadályozza a Regisztrációt és az Ügyfélszámla felállítását, valamint megrendelés leadása esetén Ügyfélszámla regisztrálása nélkül a megrendelés benyújtását és végrehajtását.

2. § Adatmegosztás és -feldolgozás

1. Az Ügyfél személyes adatait az Ababink által az Webáruház működtetésekor használt szolgáltatóknak adjuk át. Feldolgozó szolgáltatók esetében rájuk vonatkoznak az Ababink utasításai az Ügyfél személyes adatainak céljairól és feldolgozásáról, míg az adminisztrátorok függetlenül határozzák meg az Ügyfél személyes adatainak kezelésének céljait és módszereit. Az adatok feldolgozói közé tartoznak többek között olyan szolgáltatók, amelyek „hosting szolgáltatásokat”, könyvelési szolgáltatásokat nyújtanak, marketing eszközöket biztosítanak, a Webáruház forgalmának elemzésére szolgáló rendszerek, a marketing kampányok hatékonyságának elemzésére szolgáló rendszerek;

Az adminisztrátorok elektronikus fizetési és banki szolgáltatásokat nyújtanak.

2. Az Ügyfelek személyes adatait tároljuk:

a) Ha a személyes adatok feldolgozásának alapja a beleegyezés, akkor az Ababink az Ügyfél személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás visszavonását követően az Ababink által felvethető, és az ellen emelhető követelések elévülési idejének megfelelő időtartamig dolgozza fel. Hacsak külön rendelkezés másként arról nem rendelkezik, az elévülési idő 6 év, a vállalkozás működtetésével kapcsolatos igények esetében pedig 3 év.

b) Ha az adatkezelés alapja a szerződés teljesítése, akkor az Ügyfél személyes adatait az Ababink addig dolgozza fel, amíg az a szerződés teljesítéséhez szükséges, és ezt követően az igények elévülésének megfelelő időtartamig. Hacsak külön rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülési idő hat év, a vállalkozás működtetésével kapcsolatos igények esetében pedig 3 év.

3. A Webáruházban történő vásárlás során az Ügyfél személyes adatait át lehet adni egy futárcégnek a megrendelt áruszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében.

4. A navigációs adatok felhasználhatók az Ügyfelek jobb kiszolgálásához a statisztikai adatok elemzéséhez és az Webáruház vásárlói igényekhez igazításához.

5. A Hírlevélre való feliratkozás azt jelenti, hogy elektronikus üzeneteket fog kapni az Ababink-tól a megadott e-mail címre, amelyben kereskedelmi információkat közölnek az aktuális promóciókról és az Webáruház új termékeiről.

(6) Az állami hatóságok, köztük az ügyészség szervezeti egységei, a rendőrség, az Adatvédelmi Hatóság elnöke, a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke, az Elektronikus Hírközlési Hivatal elnöke felkérhetik az Ababinkot a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.

3.§ A sütik mechanizmusa

    1. 1. Ha a Webáruházba látogató böngészője lehetővé teszi, az Ababink a gépeken fájlokat tárol, ún. sütiket, amelyek tartalmazzák a domain nevet, a "lejárati időt" és egy véletlenszerű számot, amely lehetővé teszi a fájl azonosítását. A sütik segítségével összegyűjtött információk lehetővé teszik a termékek hozzáigazítását a Webáruház látogatójának igényeihez és preferenciáihoz.

    2. 2. Az Ababink kétféle sütit használ:

a) Ún. munkamenet-sütik: az ilyen típusú fájlok nem teszik lehetővé a személyes adatok és bármilyen bizalmas információ gyűjtését az Ügyfél eszközeiről, és a böngésző munkamenetének befejezése után vagy a számítógép kikapcsolása után eltávolítják őket az eszköz memóriájából.

b) Állandó sütik: ezeknek a fájloknak a mechanizmusa nem teszi lehetővé a személyes adatok vagy bármilyen bizalmas információ gyűjtését, de mindaddig az Ügyfél eszközének memóriájában maradnak, amíg nem törlik vagy lejár.

3. Az Ababink saját sütiket használ az Ügyfél hitelesítéséhez a Webáruházban, és az Ügyfél munkamenetének biztosításához, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy ne írja be újból a felhasználónevét és jelszavát az Webáruház minden aloldalán.

4. Az Ababink külső sütiket használ:

a) A Weboldal népszerűsítése az Edron e-mail marketing eszközök weboldal segítségével,

b) Az Ügyfél preferenciáinak megfelelő hirdetések bemutatása a Google Ads online hirdetési eszközzel, megkönnyíti az üzlet weblapján keresztüli kommunikációt a Zendesk Chaten keresztül.

5. A süti mechanizmus biztonságos az Webáruház vásárlóinak számítógépei számára, korlátozni vagy teljesen letiltani lehet a sütik eszközhöz való hozzáférését. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy használja ezt az opciót, akkor is használhatja az Webáruházat, kivéve a sütiket igénylő funkciókat.

6. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan módosíthatja a népszerű webböngészők beállításait a sütik használatában:

a) Internet Explorer böngésző;

b) Microsoft EDGE böngésző;

c) Mozilla Firefox böngésző;

d) Chrome böngésző;

e) Safari böngésző;

f) Opera böngésző.

4.§ IP cím

1. Az Ababink összegyűjtheti az Ügyfelek IP-címeit, azaz a Webáruházat látogató személy eszközéhez rendelt számot, amely lehetővé teszi az internethez való hozzáférést. A legtöbb esetben dinamikusan van hozzárendelve a számítógéphez, vagyis minden alkalommal változik, amikor csatlakozik az internethez. Az IP címet az Ababink használja a szerverrel kapcsolatos technikai problémák diagnosztizálásához, statisztikai elemzések készítéséhez és hasznos információként a Webáruház adminisztrációjában és fejlesztésében.

2. Az Webáruház más webhelyekre mutató hivatkozásokat és hivatkozásokat tartalmaz. Az Ababink nem felelős a rájuk vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokért.


5. § Az érintettek jogai

  1. A hozzájárulás visszavonásának joga - jogalap: GDPR1. cikk. 7 p. 3.

a) Az ügyfélnek jogában áll visszavonni az Ababinknak adott beleegyezést.

b) A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonásának pillanatától lép hatályba.

c) A beleegyezés visszavonása nem érinti az Ababink által a visszavonás előtt a jogszabályoknak megfelelően végzett feldolgozást.

d) A hozzájárulás visszavonása nem jár negatív következményekkel az Ügyfél számára, de megakadályozhatja e szolgáltatások vagy funkciók további igénybevételét, amelyeket a törvény szerint az Ababink csak beleegyezéssel tud biztosítani.

2. Az adatkezelés elleni tiltakozás joga - jogalap: GDPR 21.cikk.

a) Az ügyfélnek joga van bármikor kifogást emelni az adatok kezelése ellen.

b) E-mail formájában történő lemondás a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing üzenetek fogadásától az Ügyfél kifogását jelenti személyes adatainak kezelése ellen.

c) Ha az Ügyfél kifogása megalapozottnak bizonyul, és az Ababinknak nincs más jogalapja a személyes adatok kezelésére, akkor az Ügyfél személyes adatait töröljük, amelynek kezelését az Ügyfél kifogásolta.

3. Az adatok törlésének joga - jogalap: GDPR 17 cikk.

a) Az ügyfélnek joga van kérni az összes vagy néhány személyes adat törlését.

b) Az ügyfélnek joga van kérni a személyes adatok törlését, ha: A) a személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták;

B) visszavonta a beleegyezését a személyes adatok hozzájárulása alapján történő feldolgozásának mértékéig;

C) kifogásolta adatai marketing célokra történő felhasználását;

D) a személyes adatokat jogellenesen kezelik;

E) A személyes adatokat el kell távolítani annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jogban vagy az Ababink hatálya alá tartozó tagállam jogában előírt jogi kötelezettségnek;

F) a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások felajánlásával kapcsolatban gyűjtötték. c) A személyes adatok törlése iránti kérelem ellenére az Ababink a hozzájárulás kifogása vagy visszavonása kapcsán megtarthat bizonyos személyes adatokat, amennyiben a feldolgozás szükséges a követelések megállapításához vagy védelméhez, valamint a törvény szerinti adatkezelést megkövetelő jogi kötelezettség teljesítéséhez. Az Ababink hatálya alá tartozó Unió vagy valamely tagállam joga. Ez elsősorban a személyes adatokra vonatkozik, például név, vezetéknév és e-mail cím, valamint levelezési cím vagy megrendelés száma.

4. Az adatkezelés korlátozásának joga - jogalap: GDPR 18. cikk

a) Az ügyfélnek joga van követelni személyes adatainak kezelésének korlátozását. A kérelem benyújtása annak megvizsgálásáig megakadályozza bizonyos funkciók vagy szolgáltatások igénybevételét, amelyek használata a kérelem által érintett adatok feldolgozását vonja maga után. Az Ababink nem küld üzeneteket, beleértve a marketing üzeneteket sem.

b) Az ügyfélnek joga van a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérni a következő esetekben:

A) amikor megkérdőjelezi személyes adatainak helyességét - akkor az Ababink korlátozza azok felhasználását az adatok helyességének ellenőrzéséhez szükséges időre, de legfeljebb 7 napra;

B) ha az adatok kezelése jogellenes, és az adatok törlése helyett az Ügyfél kéri azok felhasználásának korlátozását;

C) amikor a személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték vagy felhasználták, de az Ügyfélnek szüksége van rájuk a követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében;

D) amikor kifogást emelt az adatai felhasználása ellen - akkor a korlátozásra az az idő szükséges, amely annak mérlegeléséhez szükséges, hogy - a különleges helyzet miatt - az Ügyfél érdekeinek, jogainak és szabadságainak védelme felülmúlja-e azokat az érdekeket, amelyeket az Adminisztrátor az Ügyfél személyes adatainak feldolgozása során gyakorol.

5. Az adatokhoz való hozzáférés joga - jogalap: GDPR. 15. cikk.

a) Az Ügyfélnek joga van az adminisztrátortól megerősítést szerezni arról, hogy feldolgozza-e a személyes adatokat, és ebben az esetben az Ügyfélnek joga van:

A) hozzáférés személyes adataihoz;

B) információt szerez a feldolgozás céljairól, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeiről vagy címzettjeinek kategóriáiról, az Ügyfél adatainak tárolásának tervezett időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának kritériumairól, az Ügyfél GDPR szerinti jogairól és a felügyeleti szervhez való panasz benyújtásának jogáról, ezen adatok forrásai, az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást, valamint az ezen adatok Európai Unión kívüli továbbításával kapcsolatos biztonsági intézkedések;

C) szerezzen be másolatot személyes adatairól.

6. Az adatok helyesbítésének joga - jogalap: GDPR 16. cikk . a) Az ügyfélnek jogában áll felkérni az Adminisztrátort, hogy haladéktalanul javítsa ki hibás személyes adatait. Az érintett az adatkezelés céljainak figyelembevételével jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával, az adatvédelmi irányelv 6. §-a alapján az e-mail címre irányítva a kérelmet.

7. Az adatok hordozhatóságához való jog - jogalap: GDPR 20.cikk. a) Az Ügyfélnek joga van megkapni személyes adatait, amelyeket az Ügyintézőnek adott át, majd elküldte azokat az általa választott személyes adatkezelőnek vagy az Ügyfélnek, hogy kérje, hogy a személyes adatokat az Adminisztrátor közvetlenül küldje el egy ilyen rendszergazdának, ha ez technikailag lehetséges. Ebben az esetben az Adminisztrátor csv fájl formájában küldi el az Ügyfél személyes adatait.

8. Abban az esetben, ha az Ügyfél gyakorolja a fenti jogokból eredő jogát, az Ababink teljesíti a kérést, vagy nem hajlandó eleget tenni annak haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Ha azonban az Ababink egy hónapon belül nem tudja teljesíteni a kérést, akkor azt a következő két hónapban teljesíti, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül előre tájékoztatja az Ügyfelet a határidő tervezett meghosszabbításáról és annak indokairól.

9 . Az ügyfél panaszt, megkeresést és kérelmet nyújthat be az Adminisztrátorhoz személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

10. Az ügyfélnek joga van felkérni az Ababinkot, hogy adja át a szokásos szerződéses záradékok másolatát azáltal, hogy a kérdést az Adatvédelmi irányelv 7. §-ában meghatározott módon irányítja.

11. Az ügyfélnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél a személyes adatok védelméhez fűződő jogainak vagy a GDPR alapján biztosított egyéb jogainak megsértése miatt.


6. § Biztonság betartása- jelszó kezelése

1. Amikor személyes adatokat küld és bejelentkezik az ügyfélfiókba, az Ababink biztonságos és titkosított kapcsolatot biztosít az ügyfeleknek.

2. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek, aki számlával rendelkezik az Webáruházban, bármilyen módon elveszítette a hozzáférési jelszót, az Webáruház lehetővé teszi új jelszó létrehozását. Az új jelszó előállításához kérjük, adja meg e-mail címét az "Elfelejtette a jelszavát" link alatt elérhető űrlapon, amelyet az Webáruház fiók bejelentkezési űrlapja mellett adtak meg. Az Ügyfél e-mailt fog kapni a regisztráció során megadott e-mail címre, átirányítva az Üzlet Webhelyén található űrlapra, ahol új jelszót állíthat be.

3. Az Ababink soha nem küld leveleket, beleértve e-maileket sem, amelyek bejelentkezési adatokat kérnek, különös tekintettel az Ügyfél fiókjához való jelszóra.


7. § Az adatvédelmi irányelv változásai

1. Az Adatvédelmi irányelvek változhatnak, erről az Ababink 7 nappal korábban tájékoztatja az Ügyfeleket. 2. Kérjük, küldje el az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdéseit a következő címre: sklep@koszulkowy.pl 3. Az utolsó módosítás időpontja: 2020. szeptember 17.